அற்புதமான தீபாராதனை மந்திரம்….!!!

0
5

ந தத்ர சூர்யோ பாதி ந சந்திர தாரகம்
நேமா வித்யுதோ பாதி குதோ அயமக்னி:
தமேவ பாந்தமனுபாதி சர்வம்
தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாந்தி
“அங்கே சூரியன் பிரகாசிப்பதில்லை, சந்திரனோ, நட்சத்திரங்களோ பிரகாசிப்பதில்லை.
மின்னல் கீற்றுகளும் அங்கு ஒளிர்வதில்லை.
ஆகையால் நான் காட்டும் இந்த தீபம் எம்மாத்திரம்?
உன் ஒளியே எல்லாவற்றுக்கும் ஒளியூட்டுகிறது.
அதுதான் ஒளிரும் பொருட்களுக்கெல்லாம் ஒளி தருகிறது.”
ஐயர்களுக்கும் புரிகிறது.
பல்லாயிரம் கோடி சூர்யப் பிரகாசம் உடைய உனக்கு இந்த சின்ன தீபத்தைக் காட்டியவுடன் என்னைப் பார்த்து சிரித்துவிடாதே
உன்னுடைய அளவற்ற ஒளிக்கு முன்னால் சூரியனோ, சந்திரனோ, நடசத்திரங்களோ பிரகசிக்காது என்பது எனக்கு நன்கு தெரியும்.
நீயல்லவோ அவைகளுக்கு ஒளியூட்டுகிறாய் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லிவிட்டு ஒரு சூட தீபாராதனை காட்டுகிறார்.
உடனே நாமும் கைகளை உயரத் தூக்கி, கன்னத்தில் போட்டுக் கொண்டு, கடவுள் நாமத்தை உச்சரித்துவிட்டு, பின்னர் தீபாரதனையைக் கண்ணில் ஒத்திக் கொள்கிறோம்.
மெழுகுவர்த்தி மூலம் சூரியனைக் காட்ட முயன்ற அம்மாவைப் பார்த்து எல்லோரும் சிரித்ததைப் போல என்னைப் பார்த்து சிரித்துவிடாதே; எனக்கு உன் பெருமை தெரியும் என்பது இதில் தொனிக்கிறது
இந்துக்களின் வீட்டிலுள்ள சின்னக் குழந்தை கூட,
முதலில் சொல்லும் கணபதி துதியில், ‘சூர்ய கோடி சமப்ரபா’
(பத்து மில்லியன் சூரியப் பிரகாசம் உடையவனே!)
என்று கடவுளைப் புகழும்.
ஒரு 200, 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஐரோப்பியர்களுக்கு ‘டெஸிமல் சிஸ்டமும்’ தெரியாது.
பல்லாயிரம் கோடி சூர்யனிருப்பதும் தெரியாது.
இப்பொழுதுதான் கண்டுபிடித்தி ருக்கிறார்கள்.
நாம் அவர்களுக்கு, டெசிமல் சிஸ்டத்தைச் சொல்லித் தந்திராவிடில், கம்ப்யூட்டர், இண்டெர்நெட் – முதலிய எதுவுமே வந்திருக்காது.
இனி கோவிலுக்குப் போனால் ஐயர் சொல்லும் அந்த மந்திரத்தை உணர்ந்து கடவுளின் ‘பில்லியன்’ சூரியப் பிரகாசத்தைத் தியானியுங்கள்.
இவ்வளவு அருமையான, அறிவியல்பூர்வ மந்திரத்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பாதுகாத்துவரும் ஐயர்களுக்கு ஒரு கும்பிடும் போட்டுவிட்டு வாருங்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here