உங்களின் தோல்வி எங்கே ஒளிந்து உள்ளது தெரியுமா?

82

உங்களின் தோல்வி எங்கே ஒளிந்து உள்ளது தெரியுமா?

பூனைகளுக்கு மத்தியில் எலிகள் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. எலிகள் எந்த காலத்திலும் உணவின்றி இறந்தது இல்லை. அதைப் போல பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க கற்று கொள்ள வேண்டும். கடன், அன்பு இதில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி திருப்பி செலுத்தினால் தான் மதிப்பு. உண்மையான அன்பு கொண்டவர்கள் எப்போதும் ஏமாளிகள் தான்.

கடவுளே வந்து கை கொடுத்தாலும் தன்னம்பிக்கை இல்லையென்றால் கரை சேர்வது என்னவோ கடினம் தான். சில நேரங்களில் வளைந்து போகுதல் வீரமாம். மரம் வெட்டுபவனின் முதல் இலக்கு நேராய் நிமிர்ந்து நிற்கும் மரங்கள் தான். பலவீனம் தெரியும்படி எல்லோரிடமும் பேசக் கூடாது. பலம் தெரிய வேண்டும் என்றால் யாரிடமும் அதிகம் பேசக் கூடாது. இல்லாதவன் மட்டும் தான் நினைக்கிறான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று. இருப்பவன் இருப்பதை நினைத்து ஆனந்தப்பட்டதே இல்லை. உங்களை வேண்டாம் என்று தூக்கி எறிந்தவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு விளையாட ஏதேனும் தேவைப்படும் போது உங்களது ஞாபகம் கூட வரலாம்.

கஷ்டங்களும் அனுபவங்களும் நம்மை சூழும் போது தான் வாழ்க்கை நமக்கு நல்ல பாடத்தையும், பாதையையும் தெளிவாக காட்டும். மகிழ்ச்சி என்பது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அல்லது நீங்கள் என்ன வைத்து இருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்தது அல்ல. அது நீங்கள் நினைப்பது பொறுத்தது.

உங்களின் தோல்வி எங்கே ஒளிந்து உள்ளது தெரியுமா?

பிரச்சனைகள் வரும் போது அல்ல. பிரச்சனைகளை கண்டு நீங்கள் பயந்து விலகும் போது. சுய கட்டுப்பாடுடைய மனிதன் பல மடங்கு சக்தியைப் பெறுவான். என்னை யாரும் ஜெயித்ததில்லை, ஏனெனில் இது வரை யாருடனும் போட்டி போடவில்லை. வெல்வதற்கு செல்வம் தேவை இல்லை. உள்ளம் தான் தேவை.

நீங்கள் திறமையானவன் என்பது புதிதல்ல. அதை நீங்கள் இவ்வளவு காலம் மறந்திருந்தீர்கள். வாழ்க்கையில் நிம்மதி வேண்டுமெனில் கொஞ்சம் ஞாபக மறதியும்  வேண்டும். இல்லையேனில் சில நினைவுகள் நம்மை கொன்றுவிடும். கடவுள் வரம் எல்லாம் தரமாட்டார், சந்தர்ப்பம் தான் தருவார். அதை வரம் ஆக்குவதும் சாபம் ஆக்குவதும் உங்க கையில் தான் இருக்கு.

சில நேரங்களில் புத்தி வெற்றி பெறுகிறது. பல நேரங்களில் வெற்றியே புத்தியாகிவிடுகிறது.