தும்பிக்கை ஆழ்வார்: விநாயகரின் 16 பெயர்களின் பொருள் என்ன?

132

தும்பிக்கை ஆழ்வார்: விநாயகரின் 16 பெயர்களின் பொருள் என்ன?

இந்து சமயக் கடவுள்களில் பெரும்பாலானோர்களால் வழிபடப்படும் முதன்மைக் கடவுள் யார் என்றால் அது விநாயகப் பெருமான். விநாயகர் வழிபாடு நேபாள் நாட்டிலும், இந்தியாவிலும் முழுவதுமாக காணப்படுகிறது. இவர், கணபதி, ஆனைமுகன், கஜமுகன், விக்னேஸ்வரன், பிள்ளையார் என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.

விநாயகரை முழு முதல் கடவுளாக வழிபடும் சமயம் காணாதிபத்தியம் எனப்படும். வைணவர்கள், விநாயகப் பெருமானை தும்பிக்கை ஆழ்வார் என்று அழைக்கின்றனர். கணங்களின் அதிபதி என்பதால், கணபதி என்றும், யானையின் முகம் கொண்டுள்ளதால் யானைமுகன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

கஜமுகன் – கஜம் என்றால் யானை. யானையின் முகத்தைக் கொண்டுள்ளதால் கஜமுகன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். விக்கினங்களைத் (பிரச்சனைகளை) தீர்க்கும் ஈஸ்வரன் என்பதால் விக்னேஸ்வரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

கணபதி என்ற பெயரில் 32 பெயர்கள் உள்ள நிலையில், விநாயகரின் உருவத்தை வைத்தும், அவரது அருஞ்செயல்களை வைத்தும் அவருக்கு பெயர்கள் உள்ளன. அந்த பெயர்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்…

விநாயகரின் 16 பெயர்கள்!

சூர்ப்பகர்ணர் – முறம் போன்ற காது கொண்டவர்

சுகர் – அழகிய முகம் கொண்டவர்.

ஏகதந்தர் – ஒற்றைத் தந்தம் கொண்டவர்

ஹேரம்பர் – ஐந்து முகங்களை கொண்டவர்

கபிலர் – பழுப்பு நிறமானவர்.

வக்ரதுண்டர் – வளைந்த துதிக்கை கொண்டவர்

கஜகர்ணர் – யானை காது கொண்டவர்.

கஜானனர் – யானை முகம் கொண்டவர்

விகடன் – புத்திக்கூர்மை மிக்கவர்

ஸ்கந்த பூர்வஜர் – கந்தன் எனும் முருகனுக்கு முன் பிறந்தவர்

விநாயகர் – மேலான தலைவர்

பாலச்சந்திரர் – பிறை சந்திரனை சூடியவர்

லம்போதரர் – பெரிய வயிறு உடையவர்

விக்னராஜர் – தடைகளை அகற்றுபவர்.

துமகேது – அசுரன் தாமோதரனை வென்றவர்

கணாத்யட்சர் – பூதகணங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர்