தேங்காய் உடைத்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும்!

87

தேங்காய் உடைத்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும்!

பழங்காலம் முதலே கோயில்களில் தேங்காய் உடைப்பது ஒரு வழிபாட்டு முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, முதலில் தேங்காயை வணங்கி, அதனை தீபத்தில் காட்டி உடைத்த பிறகு அதிலுள்ள குடுமியை எடுத்து, எந்தக் குற்றமும் அதில் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தேங்காயில் உள்ள பருப்பை மட்டும் இறைவனை தரிசிக்குமாறு வைத்து, அர்ச்சனை ஆராதனை செய்து வழிபட்டு வருவது முறை.

தேங்காய் உடைக்கும் போது காய் அழுகியிருந்தால் அந்த தேங்காயை இறைவனுக்கு படைக்க கூடாது.

தேங்காய் உடைப்பதின் தத்துவம்:

இரு கண்களுடன் இருக்கும் மனிதர்கள், நன்கு பக்குவமடைந்த பின்னர், ஞானக் கண் எனும் அறிவுக்கண் பெறுகின்றனர். பக்குவம் நிலை தடுமாறினால், மனமும், தேங்காயும் அழுகிவிடும். பக்குவமுடைய மனதுடன் தான் இறைவனை வழிபட வேண்டும்.

தேங்காய் மட்டை, நார், ஓட்டுப்பகுதிகள் ஆகிய 3ம் மும்மலங்கள். iந்த இந்த மூன்றும் களைந்தவுடன் அகங்காரம் என்னும் ஓடு நொறுங்குகிறது. இதையடுத்து, வெண்மை பிரகாசிக்கிறது. தேங்காய் – இதயம். மூன்றாம் கண்கள் – ஞானக் கண், வெண்மை – சத்துவ குணம். சத்துவ குணத்துடன் சஞ்சலமில்லாமல், ஞானக் கண்ணால் இறைவனை தரிசிக்கும் போது வெளிப்படும் பக்தி உணர்வுகளைத் தான் இதயம் உணர்கிறது என்ற தத்துவத்தை தேங்காய் உணர்த்துகிறது.

எதிர்காலத்தை உணர்த்தும் தேங்காய்:

கோயிலில் உடைக்கப்படும் தேங்காய், பூஜையின் பயன், வாழ்வில் எதிர்கால நிகழ்வுகளை உணர்த்துகின்றன. அதனால், தான் கோயில்களிலும், வீடுகளிலும் பூஜையின் போதும், சுப நிகழ்ச்சிகளின் போதும் தேங்காய் உடைக்கிறார்கள். தேங்காய் உடைக்கப்படும் போது அது நன்றாக உடைய வேண்டும் என்று அனைவருமே விரும்புகிறார்கள்.

தேங்காய் உடைக்கும் போது அது ஒரே அடியாக இரு பகுதிகளாக உடைய வேண்டும். அப்படி உடைந்தால் மிகவும் நல்லது. உடைக்கப்பட்ட தேங்காயில் பூ இருப்பதும், சரிபாதியாக உடைவதும் மிகவும் சிறப்பு. ஆனால், இரு துண்டுகளாக உடைக்கப்படும் தேங்காயில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருந்தால் தவறு ஒன்றுமில்லை.

தேங்காய் தொட்டில் போன்று உடைந்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். தேங்காயின் குடுமிப் பகுதி மற்ற பகுதியை விட சற்று பெரிதாக உடைவது நல்லது. ஓடு மட்டும் தனியாக வந்து கொப்பரையை போல் விழுந்தால் அதனை சரி பாதியாய் உடைத்து விடலாம். தேங்காய் தண்ணீரை டம்ளரிலோ அல்லது பாத்திரத்திலோ பிடித்து அதனை தீர்த்தமாக இறைவனுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

தேங்காய் உடைக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டியது:

தேங்காய் அழுகி இருக்கக் கூடாது. சிதறும் போது தூள் தூளாக உடைக்க கூடாது. தேங்காய் நீர் துர்நாற்றம் அடிப்பது குற்றம். தேங்காய் உடைக்கும் போது கை தவறி கீழே விழுவது அபசகுனம். தேங்காயை உடைத்து பிரசாதமாக அனைவருக்கும் கொடுக்கலாம்.