தேங்காய் கீழே விழுந்தால் அபசகுனமா?

80

தேங்காய் கீழே விழுந்தால் அபசகுனமா?

விநாயகர் தனது தந்தையான சிவபெருமானிடம் உனது தலையை எனக்கு பலி கொடு என்று கேட்டாராம். இதன் காரணமாக தனது அம்சமாக 3 கண்களைக் கொண்ட தேங்காயை சிவபெருமான் படைத்துள்ளார் என்று புராணக் கதைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேறவே பக்தர்கள் சிதறு தேங்காய் உடைக்கின்றனர்.

முக்கண் தேங்காய்:

சிவன் மற்றும் விநாயகர் ஆகியோருக்கு 3 கண்கள் இருப்பதைப் போன்று தேங்காய்க்கும் 3 கண்கள் இருப்பது முக்கியமான சிறப்பம்சம்.

தேங்காயை உடைப்பதன் பலன்:

பழங்காலம் முதலே கோயில்களில் தேங்காய் உடைப்பது ஒரு வழிபாட்டு முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, முதலில் தேங்காயை வணங்கி, அதனை தீபத்தில் காட்டி உடைத்த பிறகு அதிலுள்ள குடுமியை எடுத்து, எந்தக் குற்றமும் அதில் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தேங்காயில் உள்ள பருப்பை மட்டும் இறைவனை தரிசிக்குமாறு வைத்து, அர்ச்சனை ஆராதனை செய்து வழிபட்டு வருவது முறை.

தேங்காய் உடைக்கும் போது காய் அழுகியிருந்தால் அந்த தேங்காயை இறைவனுக்கு படைக்க கூடாது.

எதிர்காலத்தை உணர்த்தும் தேங்காய்:

தேங்காய் உடைக்கும் போது அது ஒரே அடியாக இரு பகுதிகளாக உடைய வேண்டும். அப்படி உடைந்தால் மிகவும் நல்லது. உடைக்கப்பட்ட தேங்காயில் பூ இருப்பதும், சரிபாதியாக உடைவதும் மிகவும் சிறப்பு. ஆனால், இரு துண்டுகளாக உடைக்கப்படும் தேங்காயில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருந்தால் தவறு ஒன்றுமில்லை.

தேங்காய் தொட்டில் போன்று உடைந்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். தேங்காயின் குடுமிப் பகுதி மற்ற பகுதியை விட சற்று பெரிதாக உடைவது நல்லது. ஓடு மட்டும் தனியாக வந்து கொப்பையை போல் விழுந்தால் அதனை சரி பாதியாய் உடைத்து விடலாம். தேங்காய் தண்ணீரை டம்ளரிலோ அல்லது பாத்திரத்திலோ பிடித்து அதனை தீர்த்தமாக இறைவனுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

தேங்காய் உடைக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டியது:

தேங்காய் அழுகி இருக்கக் கூடாது. சிதறும் போது தூள் தூளாக உடைக்க கூடாது. தேங்காய் நீர் துர்நாற்றம் அடிப்பது குற்றம். தேங்காய் உடைக்கும் போது கை தவறி கீழே விழுவது அபசகுனம். தேங்காயை உடைத்து பிரசாதமாக அனைவருக்கும் கொடுக்கலாம்.

சிதறு தேங்காய்:

  1. தூள் தூளாகும்படி தரையில் அடிப்பது சிதறு தேங்காய்.
  2. சிதறிய தேங்காய் பகுதிகளை எடுத்துக் கொள்ள கொள்ளை விடுவது என்பது சூறை தேங்காய்.
  3. 4 திசைகளிலும் தேங்காய் சிதறும்படி உடைப்பது சதுர் தேங்காய்.
  4. சூறை தேங்காய் போடுவது என்பது விநாயகருக்கு உரிய வழிபாடு.
  5. விநாயகரிடம் பிரார்த்தனை செய்து, நாம் நினைத்த காரியம் நிறைவேறிவிட்டால் சிலர் 108 தேங்காய்களை சூறை போடுவார்கள்.
  6. சிதறிய தேங்காய் துண்டுகளை எடுக்கும் உரிமை சிறுவர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கு. குழந்தைப் பிள்ளையாரின் பிரசாதம் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே சொந்தம்.