வரலட்சுமி விரதத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

69

வரலட்சுமி விரதத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

வரலட்சுமி விரதத்தின் முக்கியத்துவமே சுமங்கலி பெண்கள் தங்களின் கணவன் நீண்ட ஆயுளுடன் எந்த குறையும் இல்லாமல் சகல சௌபாக்கியங்களுடன் வாழ வேண்டும் என்பதே. தொழில் சிறக்க வேண்டும்.  அதனால் கிடைக்கும் தனம், பொருள் வரவு மூலம் மனைவி, குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என எல்லா வரத்தையும் தரக்கூடிய லஷ்மி தேவியை நினைத்து கடைபிடிக்கக்கூடிய விரதமே வரலட்சுமி விரதம்.

கன்னி பெண்கள்:-

சுமங்கலி பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் கன்னி பெண்களும் இந்த விரதத்தை கடைப்பிடிக்கின்றனர். ஒரு பெண்ணுக்கு முழுமையான அந்தஸ்தை பெறுவது அவள் திருமண உறவில் ஈடுபடும் போது தான். அவளுக்கு எல்லாமுமாக இருக்கக்கூடியவன் கணவன். அதனால் நல்ல கணவன் அமைய வேண்டும் என லஷ்மியை வணங்கி விரதம் இருக்கின்றனர். விரதத்தால் கிடைக்கும் அஷ்ட லட்சுமிகளின் அருள், வரலஷ்மியை வணங்குவதன் மூலம் ஒருவர் அஷ்ட லஷ்மியின் ஆசீர்வாதத்தை பெறலாம்.

ஆதி அல்லது மஹாலட்சுமி (ஆன்மீகக் கற்றளைத் தூண்டுபவர் அல்லது பாதுகாப்பவர்)

தனலட்சுமி (செல்வத்தின் தெய்வம்)

தைரியலட்சுமி (தைரியத்தின் தெய்வம்)

செளபாக்ய லட்சுமி (நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் தெய்வம்)

விஜயலட்சுமி (வெற்றியின் தெய்வம்)

தான்யலட்சுமி (தானியங்களை அருள்பவர்)

சந்தனாலட்சுமி (குழந்தைப் பேறு அருள்பவர்)

வித்யாலட்சுமி (ஞானத்தின் தெய்வம்)

இவ்வாறு, இந்த நாளில் ஒரு வரலட்சுமி விரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், பெண்கள் அஷ்ட லட்சுமியின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றிட முடியும்.