விநாயகப் பெருமான் எடுத்த 12 அவதாரங்கள்!

164

விநாயகப் பெருமான் எடுத்த 12 அவதாரங்கள்!

விநாயகர் புராணத்தில் விநாயகர் 12 அவதாரங்கள் எடுத்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது.

அது என்னென்ன என்பது குறித்து இந்தப் பதிவில் காண்போம். வக்ரதுண்ட விநாயகர், கஜானன் விநாயகர், விக்கிரனபராஜர், மயூரேசர், பாலச்சந்திரர், உபமயூரேசர், சிந்தாமணி, கணேசர், துண்டி, மகோற்கடர் மற்றும் வல்லப விநாயகர் ஆகும்.

வக்ரதுண்ட விநாயகர்:

ஒவ்வொரு முறையும் உலகம் அழியும் போது, மீண்டும் உலகைப் படைப்பதற்கான வழிமுறைகளை பெருமாள், பிரம்மா மற்றும் ருத்ரன் ஆகியோருக்கு அருள்வார்.

கஜானன் விநாயகர்:

சிந்தூரன் என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்காக எடுத்த அவதாரம் தான் கஜானன் விநாயகர் அவதாரம்.

மயூரேசர்:

பிரம்ம தேவனிடமிருந்து வேதங்களை கமலாசுரன் என்ற அசுரன் திருடிச் சென்றுள்ளான். அப்போது, மயில் வாகனத்தில் சென்று அவனை வென்று அவனிடமிருந்து வேதங்களை மீட்டவர் தான் இந்த மயூரேசர்.

விக்கிரனபராஜர்:

காலரூபன் என்ற அரக்கனை கொல்வதற்காக பிறந்தவர் தான் விக்கிரனபராஜர்.

உபமயூரேசர்:

சிந்தாசுரன் என்ற அசுரன் தேவர்களை சிறை வைத்தபோது அவர்களை அழித்தவர் தான் இந்த உபமயூரேசர்.

பாலச்சந்திரர்:

தூமராசன் என்ற அரக்கனை கொன்றவர் பாலச்சந்திரர்.

கணபதி:

தனது வலது தந்தத்தை ஒடித்து கஜமுகாசுரனை வதம் செய்தார் கணபதி. இதையடுத்து, தனது தவறை உணர்ந்த கஜமுகாசுரன் மூஞ்சூறு வடிவம் பெற்று விநாயகப் பெருமானை வணங்கினான். அவனை விநாயகப் பெருமான் தனது வாகனமாக ஏற்றுக் கொண்டார்.

சிந்தாமணி:

கபிலர் என்ற முனிவரிடம் இருந்த உயிர்காக்கும் சிந்தாமணி என்ற அற்புதப் பொருளை கனகராஜன் என்பவன் திருடிச் சென்றான். அவனிடமிருந்து சிந்தாமணியை மீட்டவர்.

கணேசர்:

பலி என்ற அசுரன் தேவர்களை துன்புறுத்திய போது, 5 முகத்துடன் தோன்றி அவனை அழித்தவர்.

துண்டி:

துராசதன் என்ற அசுரனை வென்றவர்.

வல்லப விநாயகர்:

மரீச முனிவரின் மகள் வல்லபையை திருமணம் செய்தவர் விநாயகர். வல்லப விநாயகரை மனதார வேண்டினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.

மகோற்கடர்:

நராந்தகன், வேதாந்தன் என்ற கொடியவர்கள் காசிராஜன் என்ற புகழ்பெற்ற அரசனை துன்புறுத்தி வந்தனர். இதனால், உலகத்தில் தர்மம் அழிந்தது. அவர்களை அழிக்க அவதாரம் எடுத்தவர் தான் மகோற்கடர்.