50 வருடங்களுக்கு. ஒரு முறை பூக்கும் அபூர்வம்

132

மிகவும் அபூர்வமான விஷயங்களைப் பற்றி நாம் பேசும் போது *அத்திப் பூத்தாற் போல* என்று சொல்வது வழக்கம் தானே…

அந்த அத்தி மர பூ தான் கீழே இருப்பது….

50 வருடங்களுக்கு. ஒரு முறை தான் பூக்கும். ஒருவர் தன் வாழ்நாளில் ஒரேயொரு முறைதான் இப்பூவை பார்க்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும்… பார்த்து மகிழுங்கள்….பகிருங்கள்