மகாலட்சுமி வாசம் செய்யும் 108 இடங்கள்

323

1-10
வெற்றிலை மேற்புறம்,
விபூதி,வில்வம்,மஞ்சள்,அட்சதை,பூரணகும்பம்,தாமரை,தாமரைமணி,ஜெபமாலை,வலம்புரி சங்கு

11-20
மாவிலை,தர்ப்பை,குலை வாழை,துளசி,தாழம்பூ,ருத்ராட்சம்,சந்தனம்,தேவ தாரு,அகில்,பஞ்சபாத்திரம்,

21-30
கொப்பரைக்காய்,பாக்கு,பச்சைக்கற்பூரம்,கலசம்,சிருக்சுருவம்,கமண்டலநீர்,நிறைகுடம்,காய்ச்சிய பால்,காராம்பசு நெய்,குங்கிலியப் புகை,

31-40
கஸ்தூரி,புனுகு,பூணூல்,சாளக்கிராமம்,பாணலிங்கம்,பஞ்ச கவ்யம்,திருமாங்கல்யம்,கிரீடம்,பூலாங்கிழங்கு,ஆலவிழுது,

41-50
தேங்காய்க்கண்,தென்னம் பாளை,சங்கு புஷ்பம்,இலந்தை,நெல்லி,எள்,கடுக்காய்,கொம்பரக்கு,
பவளமல்லி,மாதுளை,

51-60
திரு நீற்றுபச்சை,அத்திக் கட்டை,ஆகாசகருடன்,வெட்டிவேர்,அருகம்புல்,விளாமிச்சுவேர்,நன்னாரிவேர்,களாக்காய்,விளாம்பழம்,வரகு,

61-70
நெற்கதிர்,மாவடு,புற்றுத்தேன்,எலுமிச்சை,மணிநாக்கு,
சோளக்கதிர்,பாகற்காய்,
அகத்திக்கீரை,காசினிக்கீரை,
பசலைக்கீரை,

71-80
கூந்தல்பனை,மலைத்தேன்,வெள்ளி,தங்கம்,வைரம்,உப்பு,யானை,மூங்கில்,பசு நீர்த்தாரை,குளவிக்கூட்டு மண்,

81-90
நண்டுவளை மண்,காளை கொம்பு மண்,யானைகொம்பு மண்,ஆலஅடி மண்,வில்வ அடி மண்,வெள்ளரிப்பழம்,
மோதகம்,அவல்,காதோலை,
கடல்நுரை,

91-100
கண்ணாடி,மோதிரம் (தந்தம்),பட்டு,தையல்இல்லாத புதுத் துணி,பெண்ணின் கழுத்து,ஆணின் நெற்றி,கோவில் நிலை மண்,வெயிலுடன் கூடிய மழைநீர்,கீரிப்பிள்ளை,
நுனிமுடிந்த கூந்தல்,

101-108
படிகாரம்,அரச சமித்து,பன்றிக்கொம்பு,சந்திர காந்தக்கல்,பிரம்பு,நாயுருவி, வாசல் நிலை,நெற்றி.

ஓம் மஹா லக்ஷ்ம்யை நமஹ !