மாசி பூரம் காமாக்ஷியின் ஆவிர்பாவ தினம் ஸ்பெஷல் !

33

“வந்தவஅம்பாள்டா மடையா” -என்று தன் முன்னே இருந்த விக்ரகத்தைசுட்டிகாட்டினார் மகாபெரியவா…..”
ஒருதடவை ஆந்திராவில ்மகாபெரியவா முகாமிட்டு இருந்தபோது நடந்தசம்பவம்இது….. வழக்கமானபூஜைநேரம்…..
மகான் சிறியகாமாட்சிஉருவச்சிலையை முன்னால் வைத்து பூஜையை ஆரம்பித்து விட்டார்…..
அந்த நேரத்தில் எங்கிருந்தோ வந்த ஒருத்தி ஏகமாக சத்தமிட்டு கொண்டு ‘எனக்குபுடவைகொடு… புடவைகொடு!’ என்றுகூவினாள்…… ரகளைசெய்தாள்.
அவள் உடலில் பழையபுடவை ஒன்றுகந்தல்கந்தலாக காட்சியளித்தது….. அவளின்இடதுமுழங்காலுக்குமேலேபுடவைகொஞ்சம்பெரிதாகவேகிழிந்திருந்தது….
‘பூஜைநேரத்தில்இப்படிஒருதொலையா?’ என்று பெரியவாளின் சிஷ்யர்கள் அவளை அங்கே இருந்து விரட்ட தொடங்கினார்கள்….
அமைதியாக அவளை பார்த்த மகான், அவர்களை பார்த்து கையமர்த்திவிட்டு, ஒருபுடவையை கொண்டுவர சொல்லி, அதை தட்டில் பழங்களோடு வைத்து அவளிடம ்கொடுத்தார்….
புடவையை எடுத்துக்கொண்ட அவள் அங்கிருந்து வேகமாக போய்விட்டாள்…..
அங்கிருந்த சிஷ்யர்களில ்ஒருவருக்கு மனதில ்ஏதோ சந்தேகம்….
அவள் பின்னாலேயே வேகமாக போனார்…..
ஆள்நடமாட்டம் குறைந்த இடத்தில அந்த சிஷ்யர் கடந்தபோது, அவர ்கன்னத்தில் யாரோ ‘பளீர்’ என்று அறைந்தது போலிருந்தது!
அங்கேயே மயங்கி விழுந்தவர் பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு வர சற்று நேரமாயிற்று….
‘என்னடா… புடவை என்னாச்சுனு பார்க்கபோனியோ? வந்தவஅம்பாள்டாமடையா’ என்று தன் முன்னே இருந்த விக்ரகத்தை சுட்டிகாட்டினார் மகாபெரியவா…..
வந்தவளின் உடலில் புடவை எங்கு கிழிந்திருந்ததோ, அதே இடத்திலதான் தேவியின் சிலையில ்உடுத்தப்பட்டிருந்த சேலையும் கிழிந்திருந்தது!
தனக்கு என்ன தேவை என்று மகானிடம் நேரில் கேட்டு பெரும் வழக்கத்தை அந்த அம்பாள் கடைப்பிடித்து வந்திருக்கிறாள்!
ஸ்ரீ மஹாபெரியவா திருவடிகள்சரணம்…..
ஹர ஹர சங்கர !
ஜெய ஜெய சங்கர !