முப்பத்து முக்கோடி தேவதைகள் – யார் தெரியுமா?

226

நமது ஹிந்துமதத்தில் நம்முடைய தெய்வங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடும் போது முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் என்று கூறிவது உண்மைதான்

முப்பத்து முக்கோடி என்பது 33 கோடி ஆகும்.

அப்படியானால் நமது ஹிந்து தர்மத்தில் 33 கோடி தெய்வங்கள் இருக்கின்றனவா?….
இங்கே “கோடி” என்பதை எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்

ஆனால் “கோடி” என்ற சொல் சமஸ்க்ருதத்தில் “ பிரிவு அல்லது வகை” என்பதைக் குறிக்கும்.

ஆக மொத்தம் 33 வகையான தெய்வங்கள் ஹிந்து சனாதன தர்மத்தில் உள்ளன என்பதை சொல்லவே முப்பத்து முக்கோடி என்கின்றனர்

கோடி என்பது எண்ணிக்கை அல்ல அதன் உண்மையான அர்தம் “பிரிவு” என்பதே

இன்னும் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் வசு ருத்ர ஆதித்ய ரூபம் என்று மூன்றாகப் பிரிப்பர்

பொதுவாக அமாவாசை தர்பணத்தில் பித்ரு வசு ரூபமாகவும் பிதாமஹர் ருத்ர ரூபமாகவும் பிதுர்பிதாமஹர் ஆதிதய ரூபமாகவும் உள்ளதாக கூறி தர்பணம் செய்வோம்

அதில் வசு கீழ் நிலை ருத்ரர் இரண்டாம் நிலை ஆதித்யர் மூன்றாம் நிலை இந்த மூன்று நிலையில் 31பிரிவுகள் அடங்கும்

அந்த 31 பிரிவுகள் எவை பார்ப்போம்.

31 அதில்….

ஆதித்ய நிலையில் 12 பிரிவுகள்

1) விஷ்ணு
2)தாதா
3) மித
4) ஆர்யமா
5) ஷக்ரா
6) வருண
7) அம்ஷ
8) பாக
9) விவாஸ்வான்
10) பூஷ
11) ஸவிதா
12) தவாஸ்தா

வசு நிலையில் 8 வகையாவன:

 1. தர
  14. த்ருவ
  15. சோம
  17. அனில
  18. அனல
  19. ப்ரத்யுஷ
  20. ப்ரபாஷ

ருத்ரன் நிலையில் 11 பிரிவுகள்

 1. ஹர
  22. பஹூரூப
  23. த்ரயம்பக
  24. அபராஜிதா
  25. ப்ருஷாகாபி
  26. ஷம்பூ
  27. கபார்தி
  28. ரேவாத்
  29. ம்ருகவ்யாத
  30. ஷர்வா
  31.கபாலி

மற்றும் 2 பிரிவு அஷ்வினி குமாரர்கள்

ஆக மொத்தம் = 33 வகையான(பிரிவுகளான) தெய்வங்கள்

முப்பத்து முக்கோடி என்பது இதை தான்.

இனிமேல் கோவில்களில் தெய்வங்களை வழிபடும் போது இதை மனதில் வைத்து கொண்டு வழிபடுங்கள்.