இராவணன் சீதையை கடத்தி வந்து இலங்கையில் மறைத்து வைத்து இருந்த குகை

311

இராவணன்
சீதையை கடத்தி வந்து இலங்கையில் மறைத்து வைத்து இருந்த குகை

ராவண குகை இலங்கையின் பதுளையின் எல்ல நகரத்திலிருந்து சுமார் 2 கி.மீ தொலைவிலும், பண்டாரவளையிலிருந்து 11 கிமீ (7 மைல்) தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.

இது ஒரு சிறிய குகை, இது சுமார் 50 அடி அகலம், 150 அடி நீளம் மற்றும் 60 அடி உயரம் கொண்டது. சீதையை கடத்தி வந்த ராவனண் ஒளித்து வைக்க இந்த குகையை பயன்படுத்தியதாக வரலாறு கூறுகிறது.

இந்த குகை கடல் மட்டத்திலிருந்து 1,370 மீ (4,490 அடி) உயரத்தில் ஒரு குன்றின் அஸ்திவாரத்தில் அமைந்துள்ளது,

வட,மற்றும் தென் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவாக வருகைதரும் வரலாற்று மதிப்பைக் கொண்ட இந்த குகை இலங்கையில் உள்ளது வருகின்றது.

இந்த சுரங்கங்கள் இராவணனின் கட்டடக்கலை திறனை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கின்றன. சுரங்கங்கள் மலைகள் வழியாக விரைவான போக்குவரத்து வழிமுறையாகவும் இரகசிய வழிப்பாதையாகவும் செயல்பட்டிருக்கின்றன

இந்த சுரங்கங்களை உற்று நோக்கினால் அவை மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை, இயற்கையான வடிவங்கள் அல்ல என்பதைக் குறித்துக்காட்டுகின்றது.