ஒன்று முதல் பத்து எண்கள் வரைக்கும் ஸ்ரீராமருக்கும் உள்ள தொடர்பு.

222

1. ஏக (1) பத்தினி விரதன்
2 இரண்டு மகன்களுக்கு (லவ, குசன்) தந்தையானவன்
3 மூன்று அன்னையர்களான கௌசல்யா, சுமித்திரை, கைகேயியின் மடிகளில் வளர்ந்தவன்
4 தசரதனின் நான்கு புதல்வர்களில் ஒருவன்
5 ஐம்புலன் அடக்கமுள்ள சீதாதேவியின் துணைவன் மற்றும் குஹனை தன் ஐந்தாவது சஹோதரானாக ஏற்றவன்

6.ஆறெழுத்து ராமாயணமும் ஸ்ரீராமஜெயமும் ஆருயிர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஊட்ட மருந்தாக இருக்கின்றது.
7 ஏழு காண்டங்களான பால, அயோத்யா, ஆரண்ய, கிஷ்கிந்தா, சுந்தர, யுத்த, உத்திர காண்டங்கள் அவரோடு தொடர்புடையவை.
8.எட்டெழுத்து எழிலான சுந்தர காண்டத்தின் நாயகன் ஆஞ்சநேயரின் தோழன்
9. நவமி (9) திதியில் சூர்ய குலத்தில் மனிதனாக அவதரித்தவன்
10. பத்து தலை அரக்கனான ராவணனை அழித்தவன்.

ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா !!!