கன்னி ராசிக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய சித்தர்கள்!

75

கன்னி ராசிக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய சித்தர்கள்!

எப்படி ஒவ்வொரு ராசி, நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அவர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம், கோயில், மரங்கள் என்று இருக்கிறதோ அதே போன்று சித்தர்களின் பெயர்களும் இருக்கிறது. அப்படி எந்தெந்த ராசி, நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்தெந்த சித்தர்களையும், அவர்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்த இடங்களையும் வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்பது பற்றி இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம். முதலில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் இந்தப் பதிவில் பார்க்கலாம்.

கன்னி ராசி சித்தர்:

அஸ்தம் நட்சத்திரம் (கன்னி ராசி) – ஆனிலையப்பர் கோயில், கரூர், ஸ்ரீ கரூவூரார் – கரூர்.

சித்திரை 1, 2ஆம் பாதம் (கன்னி ராசி) – ஸ்ரீகருவூரார் – கரூர், ஸ்ரீசச்சிதானந்தர் – கொடு விலார்ப்பட்டி,

சித்திரை 3, 4ஆம் பாதம் (துலாம் ராசி) – ஸ்ரீகுதம்பைச் சித்தர், மாயூரம்.

கன்னி ராசி மற்றும் நட்சத்திரக்காரர்கள் அவர்களுக்குரிய சித்தர்களை வழிபட்டு வர அனைத்து நற்பலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.