சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய சித்தர்கள்!

32

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய சித்தர்கள்!

எப்படி ஒவ்வொரு ராசி, நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அவர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம், கோயில், மரங்கள் என்று இருக்கிறதோ அதே போன்று சித்தர்களின் பெயர்களும் இருக்கிறது. அப்படி எந்தெந்த ராசி, நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்தெந்த சித்தர்களையும், அவர்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்த இடங்களையும் வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்பது பற்றி இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம். முதலில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் இந்தப் பதிவில் பார்க்கலாம்.

சிம்ம ராசி சித்தர்:

மகம் நட்சத்திரம் (சிம்மம்), பூரம் நட்சத்திரம் (சிம்மம்) – ஸ்ரீராமதேவர், அழகர் கோவில், மதுரை.

உத்திரம் நட்சத்திரம் 1ஆம் பாதம் (சிம்மம்) – ஸ்ரீராமத்தேவர், அழகர்கோவில், மதுரை அருகில், ஸ்ரீமச்சமுனி, திருப்பரங்குன்றம்.

உத்திரம் நட்சத்திரம் 2ஆம் பாதம் (கன்னி) – ஸ்ரீ சதா சிவப்ரும்மேந்திரா – நெரூர்; ஸ்ரீகரூவூரார் – கரூர் பசுபதீஸ்வரர் கோயில்; ஆனிலையப்பர் கோயில் – கருவூர்; கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயில் – தஞ்சாவூர்.

சிம்ம ராசி மற்றும் நட்சத்திரக்காரர்கள் அவர்களுக்குரிய சித்தர்களை வழிபட்டு வர அனைத்து நற்பலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.