அம்பாளின் மகிமை – லலிதோபாக்யானம் ( தொடர் – 02)

0 60

அம்பாளின் மகிமை – லலிதோபாக்யானம்

குரு வந்தனம்
குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு

குரு தேவோ மஹேஸ்வர :
குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா

தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நம :
தேவி தியானம்
சதுர்புஜே சந்த்ரகலாவதம்ஸே
குசோன்னதே குங்கும ராகசோணே
புண்ட்ரேக்ஷு பாசாங்குச புஷ்பபாண
ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜகதேமாத :

பொருள் :
நான்கு திருக்கரங்களை உடையவளே !! சிரசில் சந்திர கலை தரித்தவளே !! உன்னத ஸ்தனங்களை உடையவளே !! குங்குமத்தினால் சிவந்தவளே !! கரும்பு, பாசம், அங்குசம், புஷ்பபாணம் ஆகியவற்றினை கரங்களில் ஏந்தியவளே !! ஜகத்தின் தாயே உனக்கு நமஸ்காரம் !!

                                                                                                                                                                        தொடரும்…

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.