இறைவனை வழிபாடு செய்யும் 9 முறைகள்: பார்ட் 9!

46

இறைவனை வழிபாடு செய்யும் 9 முறைகள்: பார்ட் 9!

இறை வழிபாடு என்பது இரு கைகள் கூப்பி இறைவனை வழிபடும் ஒரு முறை தான் என்று நமக்கு தெரியும். மேலும், கோயிலுக்கு சென்றோ அல்லது வீட்டில் இருந்தபடியே இறைவனை வணங்குவதையே வழிபாடு என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் இறைவனை வழிபாடு செய்வதில் 9 முறைகள் இருக்கிறது என்று நம்மில் பலருக்கும் அது குறித்து தெரிவதில்லை.

அதில் எந்த முறை நமக்கு சரிப்பட்டு வருகிறதோ, அந்த முறையில் இறைவனை வழிபட வேண்டும். அப்போது தான் இறைவனை வெகு விரைவில் நாம் சென்றடைய முடியும். அது என்ன என்பது குறித்து இந்த பதிவிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக 9 பதிவு வரையில் காண்போம்.

  1. கேட்டல்
  2. பாடுதல்
  3. நினைத்தல்
  4. திருவடிதொழல்
  5. பூஜித்தல்
  6. வணங்குதல்
  7. தொண்டு
  8. சிநேகம்
  9. ஒப்படைத்தல்.

ஒப்படைத்தல்:

இறைவனை வழிபடும் முறைகளில் கடைசி வழிபாட்டுமுறை ஒப்படைத்தல். உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் இறைவனுக்கே அர்ப்பணம் செய்வதே இதனுடைய சிறப்பம்சம். இது மகான்களால் மட்டுமே ஆகிற காரியம் என்றாலும், ஆன்ம நிவேதனம் ஆன்மீகத்தின் உச்சநிலையாகக் கருதப்படுகிறது. தத்துவ வேதாந்த சாரமாகக்கூடச் சொல்லப்படுகிறது இந்த உயர்வுநிலை.

இறைவனை அடையவும், அவனது பேரருளைப் பெறவும் இந்த ஒன்பது வழிபாட்டு முறைகளும் அனைவருக்கும் உதவும். இதில் அவரவரர் இயல்புக்கு ஏற்ற வழியைத் தேர்ந்தெடுத்து அதைக் கடைப்பிடிக்கலாம்.