அர ஹரோ ஹரா

394

அரோகரா என்பதன் விளக்கம்

 

முருகனுக்கு உகந்த அரோஹரா மந்திரம் சொல்லுவதன் நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அரோஹராஅல்லதுஅரோகராஎன்பதுஅர ஹரோ ஹராஎன்ற சொற்களின் சுருக்கம்.இதற்கான பொருள், ‘இறைவனே, துன்பங்களை நீக்கி எங்களுக்கு நற்கதியை அருள்வாயாகஎன்பதாகும்.

 

முன்பு, சைவ சமயத்தினர் இதனைச் சொல்வது வழக்கமாக இருந்தது.

 

திருஞானசம்பந்தர் ஒருமுறை பல்லக்கில் அமர்ந்து பயணம் செய்தபோது, அவரைச் சுமந்துகொண்டு வந்தவர்கள்ஏலே லோ ஏலே லோஎன்று களைப்பைக் குறைப்பதற்காக பாடிக்கொண்டு வந்தனர்.

 

இதைச் செவிமடுத்த திருஞானசம்பந்தர், பொருளற்ற ஒன்றைச் சொல்வதைவிட பொருளோடு ஒன்றைச் சொன்னால் நல்லது என்று, ‘அர ஹரோ ஹராஎன்பதைக் கற்றுக்கொடுத்தார்.அதன் பிறகுஅர ஹரோ ஹராஎன்று சொல்வது வழக்கமாயிற்று.

 

இன்னும் சொல்லப் போனால் அரோகரா என்பதை,அர++ஹரா என பிரிக்கலாம்.அதாவது அரண்,ஹரண் இரண்டுமே சிவனின் பெயரை குறிப்பதாகும் இருந்தாலும அவர் புதல்வர் மீது கொண்டுள்ள பற்றற்ற ஆசையினால் முருகனடியார்கள்,முருகனை வணக்கும்போது அரோகரா என்கின்றனர்.

 

காலப்போக்கில் சைவர்கள் இதனைச் சொல்லும் பழக்கம் குறைந்தது.ஆனால், கௌமாரர்கள் (முருகனடியார்கள்) ‘வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகராஎன்றுச் சொல்லி வந்ததால் இச்சொற்கள் முருகனோடு இணைந்துவிட்டன!

 

பக்தர்கள்வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகராஎன்றுச் சொல்வதுவெற்றி வேலைக் கொண்ட முருகனே, எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் துன்பங்களைப் போக்கி, நற்கதியை அருள்வாயாகஎன்று உரிமையோடு முறையிடுவதாகும்.

முருகனே முழுமுதல் இறைவன் என்ற நம்பிக்கையைக் கொண்டவர்கள்,இனிவெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகராஎன்றே சொல்லுவோம்!

யாமிருக்க பயமேன்