மரணப்படுக்கையில் தண்ணீர் கொடுப்பது ஏன்?

284

குருசேத்திரப்போர் நடந்து கொண்டிருந்த போது, பிஷ்மரின் தந்தை சந்தனு மகனுக்கு ஒரு வரமளித்தார்.

‘எப்பொழுது பீஷ்மர் மரணமடைய விரும்புகிறாரோ  அப்போது_மரணமடைவார்’

என்பதே அது. பத்தாம் நாள் போர் அனறு, பீஷ்மர் பாண்டவர் படைக்குப் பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தினார்.அப்போது அவருக்குத் தான் செய்யும் செயலில் சலிப்பு ஏற்பட்டது. உடன் தான் இறக்க நினைத்தார். அவரின் நிலையை அறிந்த அர்ச்சுணன் தேரின்_முன்னால் சிகண்டியை நிறுத்தி விட்டு பீஷ்மர் மேல் 
அம்பெய்தினான். சிகண்டி முன் போர் புரிய விரும்பாத பீஷ்மர் அமைதியாயிருந்தார். அர்ச்சுனனின் அம்புகள் அவரது உடலைத்_துளைத்தன.

 உத்திராயண_காலத்தில் இறக்க விரும்பிய  பீஷ்மர்அம்புப்_படுக்கையில் இருந்தார்.  அவரைத்_தரிசிக்கவும் ஆசி பெறவும் பல அரசர்களும் வீரர்களும் வந்தனர். உடலில் காயங்களுடன் படுத்த படுக்கையாக இருந்த பீஷ்மர் இதனால் மிகவும் களைப்படைந்தார்.  தாகம்_ஏற்படவே அருந்தத்தண்ணீர்_கேட்டார்.

துரியோதனனும் கர்ணனும் நறுமணம் மிக்க இனிய பானங்களைக் கொண்டு வந்தும் அதை அருந்தவில்லை. அர்ச்சுணனைநோக்கி, ‘சாத்திரங்கள்_கூறும் 
வழியில்_எனக்கு தண்ணீர்_தருவாயாக’ என்றார். அர்ச்சுணன் தன் காண்டீபத்தை நாணேற்றி பீஷ்மரின் தலைக்கருகே ஏவினான். உடனே பூமி பிளந்து பீஷ்மரின் தாயான கங்கை_நீர்ஊற்றாகப்_புறப்பட்டு_நேராக பீஷ்மரின்_வாயின் அருகில்_பாய்ந்தது. பீஷ்மரும்_அதைப்_பருகித் 
தாகம்_தணிந்தார். மங்காத புகழ் பெற்ற பீஷ்மருக்கு மரணப் படுக்கையில் 
 ஏற்பட்ட_தாகம், கங்கையான_அவளது தாயால்_தணிந்தது.

இதனால்தான்_இன்றும்  மரணப்படுக்கையில் இருப்பவருக்குக்கங்கை 
எனும்_நீர்_கொடுக்கும் பழக்கம்_இருக்கிறது