சூரிய வம்ச குல வரலாறு

276

பிரம்மா
|
பிரம்மாவின் மகன் மரீசி
மரீசியின் மகன்✡காஸ்யபர்
✡காஸ்யபர் மகன் விவஸ்வான்(சூரியன்)
விவஸ்வான் மகன் வைவஸ்வத மனு
வைவஸ்வத மனு மகன் இஸ்வாகு (இவர்தான் அயோத்தியை உருவாக்கினார்).
இஸ்வாகு மகன் குக்ஷி.
குக்ஷி மகன் விகுக்ஷி
விகுக்ஷி மகன் பானன்
பானன் மகன் அனரன்யன்
அனரன்யன் மகன் பிருது
பி்ருது மகன் திரிசங்கு (இவருக்காகத் தான் விஸ்வாமித்திரர் சொர்க்கம் படைத்தார்)
திரிசங்கு மகன் துந்துமாரன்
துந்துமாரன் மகன் யுவனஷ்வன்
யுவனஷ்வன் மகன் மாந்தாதா
மாந்தாதா மகன் சுசந்தி
சுசந்தி மகன் துவசந்தி மற்றும் பிரசந்ஜித்
துவசந்தி மகன் பரதன்
பரதன் மகன் அஸித்
அஸித் மகன் சகரன்
சகரன் மகன் அசமஞ்சன்
அசமஞ்சன் மகன் அம்சுமான்
அம்சுமான் மகன் திலீபன்
திலீபன் மகன் பகீரதன் (கங்கையை வானுலகிலிருந்து பூலோகம் தந்தவன்)
பகீரதன் மகன் காகுஸ்தன்
காகுஸ்தன் மகன் ரகு(காளிதாசன் ரகுவம்சமே)
ரகு மகன் பிரவர்த்தன்
பிரவர்த்தன் மகன் ஷங்கனன்
ஷங்கனன் மகன் சுதர்ஷன்
சுதர்ஷன் மகன் அக்னிவர்னன்
அக்னிவர்னன் மகன் சீக்ரகன்
சீக்ரகன் மகன் மேரு
மேரு மகன் பிரகஷ்ருகன்
பிரகஷ்ருகன் மகன் அம்பரீஷன்
அம்பரீஷன் மகன் நகுஷன்
நகுஷன் மகன் யயாதி
யயாதி மகன் நபாகன்
நபாகன் மகன் அஜன்
அஜன் மகன் 👑தசரதன்👑
தசரதன் மகன்கள்👑ராமன்👑, லட்சுமணன், பரதன், சத்ருக்னன்
ராமன் மகன்கள் லவன் மற்றும் குசன்.
பரதன் மகன்கள் தஷகன் மற்றும் புஷ்கலன்.
லட்சுமணன் மகன்கள் அங்கதன்,சந்திரகேது.
சத்துருகனன் மகன்கள் சுபாகு,சூரசேனன்.
குசன் மகன் அதிதி
அதிதி மகன் புண்டரீகன்
புண்டரீகன் மகன் ஷேமதனுவா
தேவானீகன்
அகீனரு
குரு
பாரியாத்திரன்
பலன்
சலன்
உற்தன்
வச்சிரநாபன்
சங்கணன்
வியுஷிதாசுவன்
விசுவயஹன்
ஹிரண்யநாபன்
தனமன்
துருவசந்தி
சுதரிசன்
அக்னிவர்ணன்
சீக்கிரகன்
மரு(இவரே அடுத்து வரும் கிருத யுகத்தின் சூரிய வம்சத்தில் முதல் மன்னன் ஆவார்).
பிரசுசுரன்
சுசந்தி
அமர்ஷன்
ஸஹஹ்வான்
விசுவபவன
பிரகத்பலன்(இவரே சக்கரவியூகத்தில் 🌙அபிமன்யுவை எதிர்த்த 6 மகாரதர்களில் ஒருவராவார்.அபிமன்யுவால் கொல்லப்படுவார்.

இன்னும் பல…….
ஆதாரம் :வால்மீகி இராமாயணம் அயோதியா காண்டம் சர்கம் 110 மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்.