Browsing Category

இந்திய கலாச்சாரம்

இந்திய கலாச்சாரம்

கோவிலில் உள்ள படிகளை தட்டினால் ஸ்வரங்களின் சத்தத்தை கேட்கலாம். நம் முன்னோரின் கலை…

தமிழன் உருவாக்கிய அதிசயம் ! நமது கும்பகோணம் "தாராசுரம்" கோயிலில் உள்ள " இசைப்படிகள் " இவை. ஏழு படிகளை கொண்டு…