Browsing Category

பரிகாரம்

பரிகாரம்

பிரதோஷ விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறைகளும் அதன் பயன்களும்

 பிரதோஷம் என்பது சிவனுக்குரிய நாட்களில் மிகவும் முக்கியமான நாளாகும்.இந்தப் பிரதோஷமானது மாதம் இருமுறை அதாவது…