நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – கடுவெளி சித்தர்!

373

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – கடுவெளி சித்தர்!

கடுவெளிச் சித்தர் என்று ஒருவர் இருந்தார். கடுவெளி என்றால், வெட்ட வெளி என்பதைக் குறிக்கும். சூனியத்தை தியானித்து சித்தி பெற்றதால், கடுவெளிச் சித்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார். இவரது பாடல்கள் அனைவராலும் அறியப்பட்ட ஒன்று. அவர் பாடிய பாடல் இதோ…

கடுவெளி சித்தர் பாடல்:

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – அவன்

நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டி

கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி – மெத்தக்

கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி

நல்ல வழிதனை நாடு – எந்த

நாளும் பரமனை நத்தியே தேடு

வல்லவர் கூட்டத்திற் கூடு – அந்த

வள்ளலை நெஞ்சினில் வாழ்த்திக் கொண்டாடு…

மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு சாதாரண ஒரு வேடிக்கைப் பாடலாக தோன்றும். ஆனால், வாழ்க்கையின் உன்னத தன்மையை அறிந்து கடுவெளி சித்தர் நான்கு வரிகளில் விளக்கியுள்ளார்.

நந்தவனம் – உலகு

ஆண்டி – ஆன்மா

நால் ஆறு மாதம் – 4+6 பத்து மாதங்கள் தாயின் வயிற்றிலிருந்த கருவறை

குயவன் – இறைவன் தோண்டி= மனிதப் பிறவியைக் குறிக்கும்.

இந்தப் பாடலில் படைப்புக்குரியவன் குயவன்.  ஜீவன் என்கின்ற ஆண்டி படைப்பிற்குரிய குயவனிடம் சென்று  நா +  லாறு மாதமாக, அதாவது பத்து மாதமாய் வேண்டிக்கொண்டதன் விளைவாக, படைப்பிற்குரிய குயவன் ஆண்டியிடம் உடல் என்கிற தோண்டியை ஒப்படைக்கிறான் (குழந்தை பிறத்தல்).

ஜீவன் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டதன் காரணமாக, அதற்கு ஒரு உடலை இறைவன் உருவாக்கிக் கொடுக்கிறான். ஜீவன் இறைவனிடம் வேண்டிப்பெற்ற உடலுடன் மனிதனாக உலகத்தில் நடமாடத் தொடங்கிவிட்டது. இந்தத் தோண்டியை சரியான காரணத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் குயவன் செய்து கொடுத்தான்.

தோண்டி கிடைத்தவுடன் ஆண்டி என்ன செய்தான்? கண் மண் தெரியாமல் கூத்தாடினான், தோண்டியை உடைத்தான். இதனால், தோண்டி கொடுக்கப்பட்டதன் நோக்கம் நிறைவேறவில்லை. தவறாக பயன்படுத்தி தோண்டியை, ஆண்டி உடைத்துவிடுகிறான்.

எனவே ஜீவாத்மா இறைவனை, வேண்டி தான் இந்த உடலை பெற்று இருக்கிறது. அப்படியிருக்கும் போது தவறான வழியில் தோண்டியை பயன்படுத்தி அதனை உடைத்துவிடுகிறார்கள் என்ற கவலையில் தான் கடுவெளி சித்தர் இந்த நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி என்ற பாடலை பாடியிருக்கிறார்.