நவநாத சித்தர்கள் – பாகம் 1!

125

நவநாத சித்தர்கள் – பாகம் 1!

சித்தர்கள் பட்டியல் விசித்திரமானது. நவநாத சித்தர்கள் என்று ஒரு பட்டியல் இருக்கும். முதன் முதலாக சித்தர்கள் என்று பட்டியலிட்டவர்கள், சத்யநாதர், சதோக நாதர், ஆதி நாதர், அனாதி நாதர், வகுனி நாதர், மதங்க நாதர், மச்சேந்திர நாதர், கஜேந்திர நாதர் மற்றும் கோரக்க நாதர் ஆகிய 9 சித்தர்கள் அடங்கிய பட்டியலைத் தான் வெளியிட்டார்கள். சித்தர்களை வடக்கில் வரிசைப்படுத்தியவர்கள், நவநாத சித்தர்கள். இதே போன்று தெற்கில் சித்தர்களை வரிசைப்படுத்தியவர்கள் பதினெண் சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

அபிதான சிந்தாமணி வேறொரு பட்டியலைப் வேறு பெயர்களுடன் தருகிறது. சத்துவ நாதர், சாலோக நாதர், ஆதி நாதர், அருளி நாதர், கடயிந்திர நாதர், கோரக்க நாதர், குக்குட நாதர். இதே போன்று இருக்கும் இன்னொரு பட்டியலில் அந்தளேந்திரர், கோரக்கர், கொங்கணர், நாகார்சுநர், மச்சேந்திரர், பீமநாதர், அருணகிரி நாதர், புஜங்க குருநாதர், ஆதிநாதர் என்று வேறு சிலர்.

கணநாதர் என்பவரும் நாக நாதர் என்று ஒரு குறிப்பு குறிப்பிடுகிறது. சித்தர்கள் என்று எத்தனை பேர் இருந்தால் என்ன அவர்கள் வாழ்வும் வரலாறும் அவர்கள் கற்றுத் தந்த சித்துக்களும் அருளிச் சென்ற நூல்களும் சித்தர்களின் சிறப்பைத் தான் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.

நவநாத சித்தர்கள் அம்மனை வழிபடுபவர்கள். நவநாத சித்தர்களில் முதல் சித்தர் சத்ய நாதர். ‘ஞானச் சித்தர்’ என்று அவரது திருநாமம் போற்றப்படும். ஞானப் பாடல்கள் 35 மெய் ஞானம் 12 என சத்ய நாதரின் 47 பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. ‘மனோன்மணி’ என்று அம்பிகையை முன்னிறுத்தியே சத்ய நாதர் பாடியிருக்கிறார் சத்ய நாதர்.