எப்போது என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது?

86

எப்போது என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது?

ஒரு கிராமத்தில் செல்வந்தர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு நிறைய கப்பல்கள் இருந்தன. ஒருநாள் கப்பல் ஒன்று கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக செய்தி வந்தது. அவர் தன் வேலையாட்களை அழைத்துக் கொண்டு இன்று மாலையில் நம் வீட்டில் உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள், ஊரில் உள்ள ஏழைகள் அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுங்கள் என்று ஆணையிட்டார். வெளியூர் சென்றுவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த செல்வந்தரின் மனைவி வீட்டில் ஏழைகள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றாள்.

அப்போது, செல்வந்தர் கப்பல் மூழ்கிய விஷயத்தை கூறினார். இதைக் கேட்டு செல்வந்தரின் மனைவி ஆத்திரமும், கோபமும் அடைந்தாள். நேராக கணவரிடம் சென்று உங்களுக்கு ஏதேனும் பைத்தியம் பிடித்துவிட்டதா? கப்பல் கவிழ்ந்து போனதற்கு அன்னதானம் தேவையா? ஏற்கனவே நஷ்டம் ஆகிவிட்டது. அதோடு இன்னமும் நஷ்டமா? என்றாள்.

அதற்கு செல்வந்தர் நீ கேட்பது சரிதான். ஆனால், கடவுள் நமக்கு ஒரு பாடம் புகுத்திவிட்டார். வாழ்வில் எப்போது என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. பணத்தை சேர்த்து பெட்டியில் பூட்டி வைப்பதால் யாருக்கும் லாபமில்லை. கப்பல் மூழ்கியதால் கோடிக்கணக்கான பணம் ஒரே நாளில் போய்விட்டது.

மிச்சம் இருக்கும் பணமாவது நாலு பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் என்றார். அதன் பிறகே அவள் அமைதியானதோடு வந்தவர்களுக்கும் தனது கையால் பரிமாறத் தொடங்கினாள்.