சிறிய சந்தோஷத்திற்காக விலை மதிப்பில்லா வாழ்க்கையை இழக்கிறோம்!

82

சிறிய சந்தோஷத்திற்காக விலை மதிப்பில்லா வாழ்க்கையை இழக்கிறோம்!

ஒரு பிச்சைக்காரன் விலை உயர்ந்த வைரத்தை வழியில் கண்டெடுத்தான். அந்த வைரத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு என்பதே அவனுக்கு தெரியாது. சரி, அதை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல்,  அதை தன்னுடன் இருந்த கழுதையின் காதில் மாட்டிவிட்டான்.

அதை ஒரு வைர வியாபாரி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அவனிடம் சென்று ”இந்த கல்லை என்க்குக் கொடுத்தால் நான் உனக்கு பணம் தருகிறேன். எவ்வளவு வேண்டும் கேள்” என்றார். உடனே பிச்சைக்காரன் வைரத்தின் மதிப்பு தெரியாமல்,  ஒரு ரூபாய் தந்துவிட்டு இந்தக் கல்லை வைத்துக்கொள்” என்றான்.

அதற்கு வைர வியாபாரியோ, இன்னும் குறைவாக வாங்கும் எண்ணத்துடன் ஒரு ரூபாய் அதிகம். நான் உனக்கு 50 பைசா தருகிறேன், இல்லை என்றால் எனக்கு அந்த வைரம் வேண்டாம் என்றார். அதற்கு பிச்சைக்காரனோ, அப்படியானல் பரவாயில்லை அது இந்த கழுதையின் காதிலே இருக்கட்டும்” என்றவாறே நடக்கலானான்.

வைர வியாபாரி எப்படியும் அவன் தன்னிடம் அதை 50 பைசாவிற்கு தந்துவிடுவான் என்ற எண்ணத்துடன் காத்திருந்தான். அதற்குள் அங்கு வந்த இன்னொரு வியாபாரி அந்த பிச்சைக்காரனிடம் 1000 ரூபாய் தந்து அந்த வைரத்தை வாங்கிக் கொண்டான். இதை சற்றும் எதிர்பாராத முதல் வைர வியாபாரி அதிர்ச்சியுடன் “அட அடிமுட்டாளே! கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வைரத்தை வெறும் ஆயிரத்துக்கு கொடுத்துவிட்டு இவ்வளவு சந்தோஷமாக செல்கிறாயே! நன்றாக ஏமாந்துவிட்டாய்“ என்றான்.

அதைக்கேட்ட பிச்சைக்காரன் பலத்த சிரிப்புடன் யார் முட்டாள்? எனக்கு அதன் மதிப்புத் தெரியாது. அதனால் அதை இந்த விலைக்கு விற்றுவிட்டேன். மேலும் எனக்கு இதுவே மிகப் பெரிய தொகை. எனவே நான் மிகுந்த மகிழ்வுடன் இருக்கிறேன். அதன் மதிப்புத் தெரிந்தும் வெறும் 50 பைசாவிற்காக அதை இழந்துவிட்டாய். இது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் என்றவாறே நடக்கலானான்.