குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க சாரதா தேவி மந்திரம்!

421

குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க சாரதா தேவி மந்திரம்!

பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு கல்வியில் பிரச்சனையாக இருப்பது ஞாபக சக்தி கோளாறு தான். இதற்கு பல வகை பயிற்சிகள் இருந்தாலும், இறை உணர்வும் மிக முக்கியம். ஞாபக சக்தி அதிகமாக சரஸ்வதி துதி மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும்.

மந்திரம்:

ஸ்ரீ வித்யா ரூபிணி சரஸ்வதி!

சகலகலாவல்லி சாரபிம்பாதரி!

சாரதாதேவி சாஸ்திரவல்லி!

வீணா புஸ்தகராணி வாணி!

கமலபாணி வாக்தேவி வரநாயகி!

புஸ்தகஹஸ்தே நமோஸ்துதே!

விளக்கம்:

கல்வி செல்வத்தின் வடிவமான சரஸ்வதியே! சகல கலைகளுக்கும் தலைவியே! சாரதை என்னும் வீணையை ஏந்தியவளே! இசைக்கும், பாட்டுக்கும், இனிய நூல்களுக்கும் தலைவியே! வெள்ளைத் தாமரையில் அமர்ந்தவளே! விரும்பிய வரங்களைக் கொடுப்பவளே! புத்தகத்தைக் கையில் உடையவளே, நல்லறிவு தருபவளே! உன்னை வணங்கி போற்றுகின்றேன்.