குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்!

67

குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்!

திருமணமான தம்பதியினர் குழந்தை பாக்கியத்திற்காக போகாத மருத்துவமனை இல்லை. கோயில் கோயிலாக ஏறி இறங்குவது உண்டு. குழலினிது யாழினிது என்பவர் தம் மக்கள் மழலைச் சொல் கேளாதவர் என்ற குறளுக்கேற்ப, குழந்தை இல்லாதவர்கள் படும்பாடு சொல்ல முடியாத துன்பத்தை தருவது ஆகும். புத்திர பாக்கியத்தை பெற சொல்ல வேண்டிய குரு பகவான் மந்திரம் குறித்து இந்தப் பதிவில் காண்போம்.

குரு பகவான் நிறைவான செல்வங்கள், செய்தொழிலில் முன்னேற்றத்தைத் தருபவர் மட்டுமல்லாமல், குழந்தை பாக்கியம் எனும் மகத்தான பலனை தரக் கூடியவர். குழந்தை பாக்கியம் பெற குரு பகவானுக்குரிய மந்திரத்தை வியாழக்கிழமை தோறும் சொல்லி வர கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

குரு பகவான் என்பவர் ஆசிரியராக மட்டுமல்லாமல் நம் உடலுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனை, நோய்களுக்கு மருந்தாக இருந்து அருள்புரிகிறார். குரு பகவான் புத்திர பாக்கியத்தை தருவதோடு, காது, கல்லீரல், இடுப்பு உள்ளிட்ட நோய்களுக்கு அவர் மருந்தாக குருவின் மந்திரம் இருக்கிறது.

குரு மந்திரத்தை வியாழக்கிழமை தோறும் நெய் தீபம் ஏற்றி, மஞ்சள் வஸ்திரம் அணிவித்து, தானியங்களை கொண்டு வழிபாடு செய்தால் மிக நல்ல பலன்களை தரும்.

குரு பகவான் காயத்ரி மந்திரம்:

வருஷபத் வஜாய வித்மஹே

க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹீ

தந்நோ குரு ப்ரசோதயாத்

குரு சுலோகம்:

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு

குரு தேவோ மகேஸ்வர;

குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா

தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ