சித்தர்களின் சக்தி வாய்ந்த தெய்வ வசிய மந்திரம்!

217

சித்தர்களின் சக்தி வாய்ந்த தெய்வ வசிய மந்திரம்!

மிக சக்தி வாய்ந்த மந்திரம். தினமும் காலை எழுந்து குளித்து முடித்துவிட்டு கிழக்கு பார்த்தவாறு அமர்ந்து கொண்டு இந்த மந்திரத்தை 12 முறை சொல்லி வந்தால் எல்லா தெய்வங்களும் நமக்கு வசமாகும். துன்பங்கள் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் போகும். பில்லி, சூனியம், மந்திரித்து வைத்த தகடு என்று எதுவும் நம்மை அண்டாது.

தெய்வ வசிய மந்திரம்:

ஓம் ஒங்கராய நமசிவாய

ஒம் நகாராய நமசிவாய

ஒம் மகாராய நமசிவாய

ஒம் சிகாராய நமசிவாய

ஓம் வகாராய நமசிவாய

ஒம் யகாராய நமசிவாய

ஒம் நம ஸ்ரீ குரு தேவாய பரமபுருசாய சர்வதேவதா வசீகனாய சர்வாரிஷ்ட விநாசாய சர்வ துர் மந்திர சேதனாய திரிலோக்ய வசமானய சுவாஹா!