நீண்ட ஆயுள், செல்வம் பெருக – பௌர்ணமி மந்திரம்!

132

நீண்ட ஆயுள், செல்வம் பெருக – பௌர்ணமி மந்திரம்!

ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் பௌர்ணமி நாளில் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வந்தாலும் எதிரிகள் தொல்லை மறையும், நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும், மரண பயம் நீங்கும், செல்வம் பெருகும், தெய்வங்களின் அருள் கிடைக்கும் ஆகிய நன்மைகள் பெற்று இறுதியில் மோட்ச நிலையை அடையலாம்.

பௌர்ணமி மந்திரம்:

ஓம் கமலவர்ணனே போற்றி

ஓம் சித்திரை உருவே போற்றி

ஓம் பயம் போக்குபவனே போற்றி

ஓம் கால உருவே போற்றி

ஓம் அந்தக நண்பனே போற்றி

ஓம் ஞான உருவே போற்றி

ஓம் கருணாகரனே போற்றி

ஓம் கணக்கனே போற்றி

ஓம் தர்மராஜனே போற்றி

ஓம் தேவலோக வாசனே போற்றி

ஓம் ஆயுள் காரணனே போற்றி

ஓம் மேன்மை தருபவனே போற்றி

ஓம் குழந்தை வடிவினனே போற்றி

ஓம் குளிகன் உருவினனே போற்றி

ஓம் புண்ணிய தோற்றமுடையாய் போற்றி

ஓம் சித்திரகுப்தனே போற்றி

பௌர்ணமி நாளில் விரதம் இருந்து இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தாலும் நினைத்த காரியங்கள் இனிதே நடந்து முடியும். அதோடு, இந்த பொர்ணமி நாளில் உங்களால் முடிந்த தான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும்.