வாழ்வில் வளம் பெற சொல்ல வேண்டிய லட்சுமி காயத்ரி மந்திரம்!

92

வாழ்வில் வளம் பெற சொல்ல வேண்டிய லட்சுமி காயத்ரி மந்திரம்!

ஓம் மஹாலக்ஷ்மை ச வித்மஹே!!

விஷ்ணுபத்ன்யை ச தீமஹி!!

தன்னோ லக்ஷ்மீஹ்: ப்ரசோதயாத்!

அஷ்டலட்சுமிக்கு உகந்த இந்த மந்திரத்தை தினமும் அல்லது செவ்வாய், வெள்ளிக்கிழமைகளில் சொல்லி வந்தால் வாழ்வில் வளம் அனைத்தையும் பெறலாம்.