விநாயகப் பெருமானின் சக்தி வாய்ந்த 12 மந்திரங்கள்!

114

விநாயகப் பெருமானின் சக்தி வாய்ந்த 12 மந்திரங்கள்!

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான விநாயகர் சதுர்த்தி வரும் 10 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. விநாயகப் பெருமானின் முக்கியமான விழா தான் விநாயகர் சதுர்த்தி. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தி நாள் அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படுகிறது. எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு முன்னால், விநாயகரை வழிபடுவது வழக்கம். அப்படி விநாயகரை வழிபட்டு தொடங்கப்படும் எந்தவொரு காரியமும், தொழிலும் விருத்தியாகும், வெற்றியடையும் என்பது நம்பிக்கை.

விநாயக பெருமானின் அருளை பெற உதவும் 12 மந்திரங்கள்:

விநாயகர் மந்திரம் 1:

சுக்லாம்பரதரம், விஷ்ணும், சசிவர்ணம், சதுர்புஜம்

ப்ரஸந்த வதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்நோப சாந்தயே.

விநாயகர் மந்திரம் 2:

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே

வக்ரதுண்டாய தீமஹி

தன்னோ தந்தி ப்ரசோதயாத்

விநாயகர் மந்திரம் 3:

ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே

வக்ர துண்டாய தீமஹி

தன்னோ தந்தி ப்ரசோதயாத்.

விநாயகர் மந்திரம் 4:

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை

இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை

நந்தி மகன்தனை ஞானக் கொழுத்தினைப்

புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே.

விநாயகர் மந்திரம் 5:

மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த

சாமர கர்ண விளம்பித சூத்ர

வாமன ரூப மஹேஸ்வர புத்ர

விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே.

விநாயகர் மந்திரம் 6:

கணபதி என்றிடக் கலங்கும் வல்வினை

கணபதி என்றிடக் காலனும் கைதொழும்

கணபதி என்றிடக் கருமம் ஆதலால்

கணபதி என்றிடக் கவலை தீருமே.

விநாயகர் மந்திரம் 7:

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்

நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது – பூக்கொண்டு

துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கையான்

பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.

விநாயகர் மந்திரம் 8:

அல்லல்போம் வல்வினைபோம் அன்னைவயிற்றில் பிறந்த

தொல்லைபோம் போகாத் துயரம்போம்

நல்ல குணமதிக மாம் அருணைக் கோபுரத்தில்

மேவும் கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்

விநாயகர் மந்திரம் 9:

கஜானனம் பூத கணாதி ஸேவிதம்

கபித்த ஜம்பூ பலசார பக்ஷிதம்

உமாஸுதம் சோக விநாச காரணம்

நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம்

விநாயகர் மந்திரம் 10:

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை

நாலும் கலந்துனக்கு நான்தருவேன் – கோலம் செய்

துங்கக் கரிமுகத்துத் தூமணியே! நீ எனக்குச்

சங்கத் தமிழ்மூன்றும் தா

விநாயகர் மந்திரம் 11:

விநாயகனே வெவ்வினையை வேரறுக்க வல்லான்!

விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான்! விநாயகனே

விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம்

தன்மையினால் கண்ணில் பணிமின் கனிந்து.

விநாயகர் மந்திரம் 12:

வக்ரதுண்டாய ஹீம்

ஓம் நமோ ஹேரம்ப மதமோதித

மம சர்வ சங்கடம் நிவாரயே ஸ்வாஹா

ஓம் கம் க்ஷிப்ரப்ரசாதனாய நமஹ.