வெள்ளிக்கிழமை சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்: ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவி நமஸ்காரம்!

369

வெள்ளிக்கிழமை சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்: ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவி நமஸ்காரம்!

 1. ஸ்ரீ பீடத்தில் வரலக்ஷ்மியாய் அமர்ந்திருப்பவளான ஸ்ரீ தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 2. வரங்களை அள்ளிக் கொடுப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 3. அழகிய கொலுமண்டபத்தில் பெருமையுடன் வீற்றிருப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 4. கலச ரூபமாக இருப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 5. சுமங்கலிகளால் விரதம் இருந்து பூஜிக்கபடுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 6. ஜயமின்றி தொழுபவர்களுக்கே ஜஸ்வர்யத்தை தந்து காப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 7. நாராயணனின் பிரிய நாயகியான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 8. நிறைவின் உருவானவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 9. தங்கத் தாமரையில் பொன்நிறத்தோடு பொலிவோடு திகழ்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 10. ஸ்ரீம்கார மந்திரத்தில் உறைபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 11. பலவித ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்படுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 12. மாங்கல்ய பலம் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 13. பாற்கடலில் உதித்து பாரெல்லாம் புகழ்திடவே வரம் தந்திடும் குலமகளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 14. நெல்லிக்கனியை பிரியமான நிவேதனப் பொருளாக ஏற்றுக் கொள்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 15. தன் கடாக்ஷம் உலகமெங்கும் வியாபித்திருக்க செய்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 16. தன்னை வணங்கும் அன்பர்களை தன் கடைக் கண்ணினாலே பார்த்து கைதூக்கி விடுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 17. நேசமிகு அன்பர் முன் நேரில் தோன்றுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 18. வில்வ அர்ச்சனையில் விருப்பமுள்ளவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 19. மங்குதல் இல்லாத ஜோதி மயமான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 20. சிறந்த பலன்களைத் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 21. நறுமண பன்னீரில் உறைபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 22. சந்தன குங்கும திலகத்தில் மகிழ்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 23. பிரதக்ஷண நமஸ்காரத்தில் சந்தோஷப்படுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 24. தன்னை வணங்குபவர்களுக்கு அருளோடு பொருளையும் வழங்குவதற்கு காத்திருப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 25. அகிலமெல்லாம் நிறைந்தவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 26. குலதனம் வேண்டுபவரின் குலமகளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 27. வணங்கினால் நல்வாழ்வு தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 28. செல்வத்தை தந்து செல்வாக்கும் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 29. சிரத்தையோடு பூஜித்தால் சித்தம் குறை போக்க ஓடி வருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 30. பண்போடு வணங்குவோர்க்கு பணத்தையும் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 31. பாடல்களில் மனம் மகிழ்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 32. நம்பினவர் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைப்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 33. அரவணைத்து ஆண்டருள் புரிபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 34. கண்ணின் மணியாய் ஒளிர்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 35. பூமணக்க பூஜை செய்வதை விரும்புபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 36. அபயம் என்று சரணடைந்தால் அடைக்கலம் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 37. வாசலிலே மாக்கோலம் போட்டால் வீட்டினிலே லக்ஷ்மி கடாக்ஷத்தை தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 38. ஆதரவு வேண்டி நின்றால் ஆனந்தத்தைத் தருபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 39. மாவிலை தோரண அலங்காரத்தால் வசீகரிக்கப்படுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 40. மாதரின் குங்குமத்தில் ஒளிர்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 41. குபேர சம்பத்தின் உருவமானவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 42. வியாபார லாபத்தை விருத்தி செய்பவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 43. அழகிய வஸ்திரங்களால் அலங்கரிக்கபடுபவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 44. கலச கும்பத்திலே புண்ணிய தீர்த்த வடிவமாக அமர்ந்தவளான ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி தேவிக்கு நமஸ்காரம்
 45. கம்பீரத்துடன் வரலக்ஷ்மியாய் கலசத்தில் அமர்ந்திருப்பவளான ஸ்ரீ தேவி எங்கும் என்றும் எப்போதும் ஜெயத்துடன் விளங்க வேண்டும்.