ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸஹஸ்ரநாமத்தின் சிறப்புகளும், பலன்களும்!!

69

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸஹஸ்ர நாமத்தின் சிறப்புகளும், பலன்களும்!!

தேவி ஸ்ரீ லட்சுமி என்பவள் செழிப்பு, மகிழ்ச்சி, ஞானம், புத்திசாலித்தனம், அன்பு மற்றும் செல்வத்தின் தெய்வம் ஆவாள். பிரபஞ்சத்தை வளர்ப்பதற்கும், துன்பங்கள், வலிகள் மற்றும் துரதிர்ஷ்டங்களை நீக்குவதற்கும் அவள் வணங்கப்படுகிறாள். எனவே நீங்கள் வாழ்வில் செல்வத்தையும் வளத்தையும் தேடுகிறீர்களானால், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சஹஸ்ரநாம பூஜையை செய்வது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸஹஸ்ரநாமத்தின் சிறப்பு:

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பகவான் விஷ்ணுவின் ஆற்றல் மிக்கவர் மற்றும் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், ஆடம்பரம் மற்றும் செழிப்புக்காக இந்துக்களால் வணங்கப்படுகிறார். அவளுடைய நான்கு கைகளும் மனித வாழ்க்கையின் நான்கு குறிக்கோள்களைக் குறிக்கின்றன – தர்மம், காமம், அர்த்தம் மற்றும் மோட்சம், அதாவது, நீதி மற்றும் கடமை, உலக ஆசைகள், செல்வம் மற்றும் செழிப்பு மற்றும் இரட்சிப்பு முறையே.

அதிர்ஷ்டம் மற்றும் அழகின் தெய்வமாக, அவர் ஏராளமான, செழிப்பு மற்றும் செல்வத்தின் உருவமாக கருதப்படுகிறார். இந்த பாராயணம் செழிப்பு மற்றும் செல்வத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.வறுமை, வலி மற்றும் துரதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் வாழ்க்கையின் அனைத்து துக்கங்களையும் துயரங்களையும் அவள் நீக்குவாள் என்று நம்பப்படுகிறது.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சஹஸ்ரநாமம் என்பது பிரம்ம புராணத்திலும் ஸ்கந்த புராணத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் ஆயிரம் வெவ்வேறு பெயர்களால் இயற்றப்பட்ட ஒரு பாடல்.பிரம்ம புராணத்தில், இந்த பெயர்கள் ஹ்ரிண்யகர்பஹ்ருத்யா அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஸ்கந்த புராணத்தில் சனத்குமார முனிவரால் பன்னிரண்டு முனிவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஆயிரம் நாமங்கள். இந்த சூழலில், லட்சுமி தேவி தனது ஆசிகளை வழங்குவதாகவும், இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம்பிக்கையின்றி ஜபித்தாலும், பக்தருக்கும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தைக் கேட்பவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தரும் என்று கூறுகிறது.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் இந்த ஆயிரம் நாமங்களை உச்சரிப்பதால், மந்திரவாதியை சுற்றி தெய்வீகம் மற்றும் தூய்மையின் பிரகாசம் உருவாகிறது. இந்தப் பெயர்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் உருவாகும் நேர்மறை அதிர்வுகள், சுற்றுப்புறத்தை தெய்வீகத்தன்மையுடன் ஏற்றி, சுற்றுப்புறத்தை பக்தியுடையதாகவும், உணர்வு மற்றும் ஆன்மீகத்தின் வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாகவும் ஆக்குகிறது. இந்த நாமங்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் வெளிப்படும் ஆற்றல்மிக்க ஆற்றல் மந்திரவாதியின் உணர்வை உயர்த்துகிறது.

மேலும் அது பொருள் மற்றும் உலக இன்பங்களை விட அதிகமாக உயர்கிறது. இந்த பெயர்களின் அர்த்தங்கள் பாடுபவர் அல்லது கேட்பவருக்கு தெரிய ஆரம்பித்தவுடன், பாடுபவர் தேடும் ஒரே விஷயம் பரம சக்தியின் நெருக்கத்தை மட்டுமே. இது நிச்சயமாக பக்தனை பொருள்முதல்வாதத்திலிருந்து தெய்வீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்திற்கு உயர்த்தி இறுதியில் முக்தியின் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

லட்சுமி ஸஹஸ்ர நாமத்தின் பலன்கள்:

• செழிப்பு, செழிப்பு மற்றும் செல்வத்தை கொண்டு வருவதற்கு வழி வகுக்கும்.

• இது வறுமை, வலி மற்றும் துரதிர்ஷ்டத்தால் ஏற்படும் வாழ்க்கையின் அனைத்து துக்கங்களையும் துயரங்களையும் போக்க உதவுகிறது.

• இது பூர்வீக ஞானம், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தெளிவான மனநிலையை ஆசீர்வதிக்கிறது.

• மற்றும் பூர்வீக உணர்வின் அளவை உயர்த்துகிறது மற்றும் ஆன்மீகத்தை உயர்த்துகிறது.

• இது முக்தி அடைய உதவுகிறது.