பரிகாரம் / Pariharam

ஸ்தலபுராணம்

இன்றைய ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள்

Kala Bairavar Temple

AARTHI video

1 of 16

Recent Posts

செல்வமும் மங்களமும் குவிக்கும் கோலாப்பூர் அம்பாபாய் மகாலட்சுமி

செல்வமும் மங்களமும் குவிக்கும் கோலாப்பூர் அம்பாபாய் மகாலட்சுமி  மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கோலாப்பூரில் மராட்டியர்களுக்கு…

துவாரகைக்கு நிகரான பெருமைகள் கொண்ட பஞ்ச துவாரகைகள்

துவாரகைக்கு நிகரான பெருமைகள் கொண்ட பஞ்ச துவாரகைகள்  துவாரகை என்றால், கோமதி துவாரகையையும், பேட் துவாரகையையும்…

Newsletter

Powered by MailChimp

video