Shani Peyarchi Palangal 2017

பரிகாரம்

Shani Peyarchi Palangal 2017 special

ஸ்தலபுராணம்

அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் அளிக்கும் விநாயகர்!

அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் அளிக்கும் விநாயகர்! வழியிலே நிலைத்து கோயிலும் கொண்ட விநாயகர்  கோவை  ஈச்சனாரி  …

இன்றைய ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள்

நவகிரக தோஷங்களை நீக்கும் சங்கடஹர சதுர்த்தி

இன்று  சங்கடஹர சதுர்த்தி நவகிரக தோஷங்களை நீக்கும்  சங்கடஹர சதுர்த்திசதுர்த்த  விநாயகருக்கான விரத நாட்கள் அனேகமாக…

கால பைரவர் கோவில்

DECEMBER MONTH RAASIPALAN 2017

UJILADEVI

Guruji-Om-namo-narayana-image

தினசரி ஜோதிடம்

Recent Posts

1 of 13

Recent Posts

நவகிரக தோஷங்களை நீக்கும் சங்கடஹர சதுர்த்தி

இன்று  சங்கடஹர சதுர்த்தி நவகிரக தோஷங்களை நீக்கும்  சங்கடஹர சதுர்த்திசதுர்த்த  விநாயகருக்கான விரத நாட்கள் அனேகமாக…

அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் அளிக்கும் விநாயகர்!

அனைத்து நலன்களையும் வளங்களையும் அளிக்கும் விநாயகர்! வழியிலே நிலைத்து கோயிலும் கொண்ட விநாயகர்  கோவை  ஈச்சனாரி  …

அமானுஷ்யம்