துன்பம் துடைக்கும் ஸ்ரீ சாய்நாதரின் நாமாவளிகள்!

67

துன்பம் துடைக்கும் ஸ்ரீ சாய்நாதரின் நாமாவளிகள்!

1. ஓம் சாய் நாதா போற்றி ஓம் !

2. ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தி தத்தா அவதாரா போற்றி ஓம் !

3. ஓம் சாகர சாய் போற்றி ஓம் !

4. ஓம் பண்டரிபுர விட்டலா போற்றி ஓம் !

5. ஓம் வேங்கட ஸ்மரணா போற்றி ஓம் !

6. ஓம் கிருஷ்ணா ராமா சிவா மாருதி போற்றி ஓம் !

7. ஓம் இறைவன் ஒருவனே என்பாய் போற்றி ஓம் !

8. ஓம் பிறவி பிணி தீர்ப்பாய் போற்றி ஓம்

9. ஓம் மதங்களைக் கடந்த மகானே போற்றி ஓம் !

10. ஓம் நாக சாய் போற்றி ஓம் !

11. ஓம் வேண்டுவோர் துயர் தீர்க்கும் யோகியே போற்றி ஓம் !

12. ஓம் ஷீரடி வாசா சித்தேஸ்வரா போற்றி ஓம் !

13. ஓம் அற்புதங்கள் செய்யும் ஆண்டவா போற்றி ஓம் !

14. ஓம் முக்திக்கு வழி காட்டும் முனிவா போற்றி ஓம் !

15. ஓம் உள்ளத்தின் உள்ளே உறைபவரே போற்றி ஓம் !

16. ஓம் ஆனந்தமயமானவரே போற்றி ஓம் !

17. ஓம் சரண் அடைந்தோரை காப்பவரே போற்றி ஓம் !

18. ஓம் யாமிருக்க பயம் ஏன் என்பவரே போற்றி ஓம் !

19. ஓம் விஷ்ணு நாம பாராயண பிரியரே போற்றி ஓம் !

20. ஓம் சித்திரத்தில் உயிருடன் பேசும் தெய்வமே போற்றி ஓம் !

21. ஓம் மாயையாய் வீற்றிருப்பவரே போற்றி ஓம் !

22. ஓம் கண்திருஷ்டி பில்லி சூன்யம் தீர்ப்பவரே போற்றி ஓம் !

23. ஓம் பிரம்மஞானம் அளிப்பவரே போற்றி ஓம் !

24. ஓம் குருவார தேவா போற்றி ஓம் !

25. ஓம் சம்சார பயங்களை போக்குபவரே போற்றி ஓம் !

26. ஓம் துனியின் உதியே மருந்தென்பாய் போற்றி ஓம் !

27. ஓம் பிரார்த்தனைக்கு இளகுவாய் போற்றி ஓம் !

28. ஓம் எளிமை வடிவானாய் போற்றி ஓம் !

29. ஓம் சகல லோக சஞ்சரியே போற்றி ஓம் !

30. ஓம் முக்காலமும் உணர்ந்தவரே போற்றி ஓம் !

31. ஓம் மும்மூர்த்தியின் திரு உருவே போற்றி ஓம் !

32. ஓம் சகல் ஜீவன்களிலும் இருப்பாய் போற்றி ஓம் !

33. ஓம் மூன்றாம் பிறையில் தருவாய் போற்றி ஓம் !

34. ஓம் முந்தைய வினைகளை அறுப்பவரே போற்றி ஓம் !

35. ஓம் ஓம் சாய் ராம் மந்திரத்தின் சக்தியே போற்றி ஓம் !

36. ஓம் மத வேறுபாடுகளை களைந்தாய் போற்றி ஓம் !

37. ஓம் உண்மை அன்புக்கு மகிழ்பவரே போற்றி ஓம்!

38. ஓம் அன்ன பாபாவே போற்றி ஓம்!

39. ஓம் இல்லறமும் நல்லறமே என்பாய் போற்றி ஓம் !

40. ஓம் இளமையிலே துறவியானாய் போற்றி ஓம்!

41. ஓம் உலகெல்லாம் உன் நாமமே போற்றி ஓம்!

42. ஓம் தக்ஷிணை பிரியரே போற்றி ஓம்!

43. ஓம் திக்கெட்டும் நீயே போற்றி ஓம்!

44. ஓம் திக்கற்றோருக்கும் நீயே போற்றி ஓம்!

45. ஓம் சத்சரித சப்தஹத்தில் அருள்வாய் போற்றி ஓம்!

46. ஓம் தன தான்யம் அளிப்பாய் போற்றி ஓம்!

47. ஓம் சிந்தையிலே விந்தை செய்வாய் போற்றி ஓம் !

48. ஓம் கனவிலும் காட்சி அளித்தாய் போற்றி ஓம்!

49. ஓம் நினைவிலும் காட்சி அளிப்பாய் போற்றி ஓம்!

50. ஓம் நீர் ஊற்றி விளக்கேற்றினாய் போற்றி ஓம் !

51. ஓம் த்வரகமாயி தெய்வமே போற்றி ஓம்!

52. ஓம் சாவடியில் சயனிக்கும் சத்குருவே போற்றி ஓம்!

53. ஓம் மகான்களின் தாதையே போற்றி ஓம்!

54. ஓம் ஆனந்த நிலையை அருள்வாய் போற்றி ஓம்!

55. ஓம் நம்பிக்கை பொறுமை காணிக்கையாய் கேட்பாய் போற்றி ஓம்!

56. ஓம் வெங்குசாவின் சீடரே போற்றி ஓம்!

57. ஓம் பலருக்கும் படியளக்கும் பகவானே போற்றி ஓம்!

58. ஓம் வாக்குபலிதம் தந்திடும் சரஸ்வதியே போற்றி ஓம்!

59. ஓம் வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்திடுவாய் போற்றி ஓம்!

60. ஓம் உனை மறவா வரம் தருவாய் போற்றி ஓம்!

61. ஓம் கலங்குவோர் மனம் இடர் களைபவரே போற்றி ஓம்!

62. ஓம் குழந்தை வரம் அருளும் குருவே போற்றி ஓம்!

63. ஓம் அன்னையாய் தந்தையாய் ஆதரிக்கும் அருளே போற்றி ஓம்!

64. ஓம் உங்கள் காலடியே எங்கள் ஷிர்டியாம் போற்றி ஓம்!

65. ஓம் ஏறுபடைகொண்டு சிறப்புடன் வாழ வைப்பாய் போற்றி ஓம்!

66. ஓம் காமகுரோத மதமாச்சர்யம் தீர்ப்பாய் போற்றி ஓம்!

67. ஓம் காசி பிரயாகையை கால்விரலில் காட்டியவரே பொற்றிஒம்!

68. ஓம் தீபங்களை ஏற்றி பாவங்களை போக்கினாய் போற்றி ஓம்!

69. ஓம் தினம் தினம் தியானிப்பவர்க்கு சாய்லக்ஷ்மி ரூபமானாய் போற்றி ஓம்!

70. ஓம் ஷிரடியே பண்டரிபுரம் என்றாய் போற்றி ஓம்!

71. ஓம் அன்பால் உலகம் முழுவதும் ஒற்றுமை ஆக்கினாய் போற்றி ஓம்!

72. ஓம் ஐந்து ப்ராணங்களை ஜோதியாய் ஏற்றி வைத்தாய் போற்றி ஓம்!

73. ஓம் ஆரத்தி எடுப்பவரின் ஆறாத்துயர் தீர்ப்பாய் போற்றி ஓம்!

74. ஓம் அருளாசியை பிரசாதமாய் அளிப்பாய் போற்றி ஓம்!

75. ஓம் சுமைகளை ஏற்று பகைமையை போக்குவாய் போற்றி ஓம்!

76. ஓம் கண்ணொளி தந்து காதொலி கேட்கசெய்வாய் போற்றி ஓம்!

77. ஓம் சரணம் அடைவோருக்கு கமலபாதம் காட்டுவாய் போற்றி ஓம்!

78. ஓம் காலை ஆரத்தியில் கருணாமூர்த்தி காட்சி ஆவாய் போற்றி ஓம்!

79. ஓம் நிலையான ஞானம் நிலைக்கசெய்வாய் போற்றி ஓம்!

80. ஓம் சியாமா தாஸ்கனு மகால்ச தாத்ய சத்குருவே போற்றி ஓம்!

81. ஓம் அல்லா ஏசு அன்னை அனைத்தும் ஆனாய் போற்றி ஓம்!

82. ஓம் பக்திக்கேற்ற பலன் அளிப்பாய் போற்றி ஓம்!

83. ஓம் மனதிற்கேற்ற வாழ்க்கைத்துணை நலம் அளிப்பாய் போற்றி ஓம் !

84. ஓம் எப்பிறவியிலும் உன்னை ஏற்க வைப்பாய் போற்றி ஓம் !

85. ஓம் யாகம் யோகம் ஏதுமின்றி மோட்சம் தரும் குருவே போற்றி ஓம்!

86. ஓம் எல்லா மகான்களும் என் ரூபம் என்பாய் போற்றி ஓம் !

87. ஓம் அன்னதானமே பிறவி நோய் தீர்க்கும் மருந்தென்பாய் போற்றி ஓம் !

88. ஓம் கூட்டு பிரார்த்தனையில் குலம் வாழ வைப்பாய் போற்றி ஓம் !

89. ஓம் உன்னை போற்றுவோரை உலகம் போற்ற வைப்பாய் போற்றி
ஓம்!

90. ஓம் இசையில் இணைந்து வருவாய் போற்றி ஓம் !

91. ஓம் அன்ன வஸ்திரங்களை அளவின்றி கொடுப்பாய் போற்றி ஓம்!

92. ஓம் கோதாவரி நதி தீரா கோவில் கொண்டாய் போற்றி ஒம்!

93. ஓம் பூட்டி மாளிகை அலங்கரிக்க முரளிதரனானாய் போற்றி ஒம்!

94. ஓம் வியாழ பூஜையில் வல்வினை நீக்கும் வியாழ மூர்த்தியே போற்றி ஒம்!
95. ஓம் பரந்தாமா பரமேஸ்வரா பரமாச்சார்யா போற்றி ஒம்!

96. ஓம் கண்கண்ட தெய்வமே கணபதியே போற்றி ஒம்!

97. ஓம் பௌர்ணமி பூஜையில் பாவங்களை அழித்து நற்பலன் அருள்வாய் போற்றி ஒம்!

98. ஓம் பாரிஜாத மலரே கற்பகத்தருவே காமதேனுவே போற்றி ஒம்!

99. ஓம் நவகோள்களால் நன்மையும் நாவன்மையும் பெறவைப்பாய்
போற்றி ஒம்!

100. ஓம் தன்வினை நோய் தீர்க்கும் தன்வந்த்ரியே போற்றி ஒம்!

101. ஓம் மீனாக்ஷி பக்தனை ஆட்சி செய்தாய் போற்றி ஒம்!

102. ஓம் நம்பினோரை கைவிடாத நாயகனே போற்றி ஒம்!

103. ஓம் ராஜராம நாமமே தாரக மந்திரமென்பாய் போற்றி ஒம்!

104. ஓம் அன்புக்கு அருள்நல்கும் அறிவே போற்றி ஒம்!

105. ஓம் ராதாகிருஷ்ணா சீத்தாராமா லஷ்மிநாராயணா போற்றி ஒம்!

106. ஓம் ஸ்ரீனிவாசா ஸ்ரீவெங்கடேசா ஸ்ரீரெங்கா போற்றி ஒம்!

107. ஓம் சிவரூபா ஹரிஹரா சுப்ரமண்யா போற்றி ஒம்!

108. ஓம் சகலமும் சத்குரு சாய் ரூபமே போற்றி ஒம்!