புரட்டாசி ஸ்பெஷல் ! Day 1!

58

ஸ்ரீ வேங்கடாசலாதீஸம்
ஸ்ரீயாத்யாஸித வக்ஷஸம்
ஸ்ரிதசேதன மந்தாரம்
ஸ்ரீநிவாஸமஹம் பஜே !
“ஸ்ரீ மலையப்பன் திருவடிகளே சரணம்